ЖЕНИЖОКТУН ЫРЛАРЫ АКАН СУУ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Ошондо он сегиз Ааламдан, Коркуп чыккан аккан суу. Алдуусунган душманга, Алдырбаган курчтук кез. Карып кылган адамды, Кесел болот турбайбы. Ээликтирсе бузуку, Элинен адам жат болот. Аргымактын кулуну, Чалыш чыгат турбайбы. Великая трагедия человечества Вторая мировая война Вторая мировая империалистическая бойня Великая отечественная война Справедливая война против нацизма и фашизма Результаты Архив опросов Всего ответов: Кара-Тоонун боорунан, Жарып чыккан аккан суу.

Добавил: Mazukinos
Размер: 9.90 Mb
Скачали: 55195
Формат: ZIP архив

Сайды бойлоп куш салса, Сарала моюн каз алмак. Алты акап Жер астын, Атып чыккан аккан суу. Жардамдашкан кыйында, Жакын болот турбайбы. Кызыгам сиздей периге, Кыйналам чыны демиге. Кызыктык иши баш бербей Кызыгам бирге болууга.

Кызматы менен кишиге, Мына ушундай жаккан суу!. Оромпой тээп, чики атып, Ок жыландай сойлогон. Карайгандын баарысын, Кашат кылган аккан суу. Безбелдек менен ак чардак, Кара кашка кашкалдак. Роза Аманова Насаат ыры. Кемпирипен айрылган Жетимиште чал карып. Kygo — Happy Now ft.

Жеңижоктун ырлар жыйнагы. — Китепкана —

Кайпактабай олтуруп, Каймагын ырдын тапкан кез. Акылмандын айтканы, Кыска болот турбайбы.

  НАРГИЗ ВЕРНИТЕ ПАМЯТЬ МИНУС СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Кара жердин астынан Жылып чыккан аккан суу. Телтору тандап ат чапсам Телторум аттан озбоду.

Жасаганын жараткан, Шан кылганын карачы. Кас санаган душманды, Каттама кылып нан берсе, Тамыр кылган аккан суу. Тердебей баштан ленижоктун чыкпайт, Бекер жерден чуу чыкпайт.

Сарыны кийдим тогунан, Саргайдым бала жогунан Караны кийдим тогунан, Кайгырдым бала жогунан. Агын дайра болгон суу.

Свежая Mp3 музыка

Табыптын колу дарыда, Бир кыялым карыда. Please re-enable javascript to access full functionality. Теманын автору AinashSep 01 Кызматы менен кишиге Мына ушундай жакан суу! Дайра болуп ташкан суу, Тар арыктан ашкан суу.

Женижок «Аккан суу»

Ак боз аттай зуулдап, Аккан суудай шуулдап, Кирип кетет турбайбы. Алдына шайтан жуутпай, Кууп турган аккан суу. Nicki Minaj — Good Form ft. Менин ушул турганым, Бендеге болсун убалым. Ак сакалдуу кишини, Сиз дебеген балалык.

Кадырын таап минбесе, Кара буудан ат карып. Бурчак-бурчак кар жааса, Асыл жылкы баласы Буюкпайт да уюкпайт. Тоо боорунан оргуштап, Булак болгон аккан суу. Rita Ora — Keep Ырлпры ft. Великая трагедия человечества Вторая мировая война Вторая мировая империалистическая бойня Великая отечественная война Справедливая война против нацизма и фашизма Результаты Архив опросов Всего ответов:

  ЧЕРВЯЧОК ИГНАТИЙ И ЕГО ДРУЗЬЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

ТОП связанные